Wat doet Autoscout24 om fraude te voorkomen

Als toonaangevende autoportal werkt AutoScout24 continu aan de kwaliteit van haar website. We hechten er grote waarde aan dat de bezoekers correcte informatie over auto’s kunnen vinden.
Helaas is het zo dat we als grote autoportal wel eens worden misbruikt voor fraude en oplichting. Uiteraard hebben we procedures om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Fraudefilter
Allereerst hebben we een automatisch fraudefilter. Dit filter houdt alle advertenties tegen die op verschillende criteria of een combinatie van deze criteria hoog scoren op fraude.
Enkele criteria zijn bijvoorbeeld, extreme prijs in combinatie met bouwjaar en merk/model.
Het fraudefilter wordt dagelijks door onze experts bekeken, waarbij frauduleuze advertenties direct verwijderd worden.

Handmatige controle
Naast het fraudefilter controleren onze experts handmatig, steekproefsgewijs, de advertenties. Frauduleuze advertentie worden onmiddellijk verwijderd.

Autobedrijven en particulieren die onvolledige of incorrecte gegevens adverteren worden verzocht hun advertenties aan te passen, waarbij we hen wijzen op het belang van volledige en correcte informatie. Wanneer wij constateren dat ons verzoek stelselmatig wordt genegeerd, dan zal AutoSocut24 de advertenties verwijderen.

Meld een fout
Op de detailpagina van iedere advertentie staat een “Meld een fout” button bij de contactgegevens. Alle gebruikers van de site kunnen hier fouten rapporteren. AutoScout24 controleert dagelijks de foutmeldingen en neemt de benodigde maatregelen. Frauduleuze advertenties worden direct verwijderd en incorrecte adverteerders worden verzocht hun advertenties aan te passen.