De betaling

Ook als verkoper kunt u slachtoffer worden van fraude en oplichting. Vergis u niet en wees alert.

Fraudeurs kunnen u een cheque sturen en later de koop ongedaan maken. U stort het geld terug en dan blijkt de cheque vals te zijn. U bent uw geld kwijt.
Hou rekening met een controle tijd van 10 dagen bij uw bank.

Fraudeurs betalen meer dan u vraagt. Ook hier stuurt u het teveel betaalde geld terug en blijkt later dat het gestorte geld van uw bank is verdwenen omdat de cheque vals was.